3M

3m.png

חברת 3M הינה חברה בעלת פלטפורמות טכנולוגיות מגוונות, המשרתת לקוחות וקהילות באמצעות פיתוח וייצור מוצרים ושירותים חדשניים. כל אחד מהתחומים העסקיים שלנו זכה לעמדה מובילה בשוק העולמי. 3M רואה את עצמה כחלק בלתי נפרד מן הסביבה בה היא פועלת, ומחוייבת לשמירה על צמיחה כלכלית ואחריות חברתית. מחוייבותה לענות על הצרכים של היום נעשית במטרה לסייע לדורות הבאים להבטיח גם הם את עתידם.